Dvoračky र उल्टाउने

पासा र 28.01.2017 उल्टाउने .... Dvoraček मा गर्मी गर्मी जस्तै जस्तो छ, तल - 10 ° C. डोरोराकी (जर्मन हफबाउड) मा एक पर्वत हटल हो विशाल पहाड, ऊंचाई 1140 मा स्थित

थप पढ्नुहोस्
टिप्पणी छोड्नुहोस्