संगीत र आराम जमेरा

डोनी सिट्वावमा स्ट्रिममा जमे भएका जिक्रारा संगै आराम संग संगीत। डोल्लि सिट्वा (जर्मन नेडिमर-सिटिउ) एक निपटान हो कि सिलीली लिबेरेकी क्षेत्र मा गाँउ हज नजजजौज गाँउ को एक स्थानीय भाग हो। यो Hjj nad Jizerou को 1,5 किमी उत्तर-पूर्व को बारे मा स्थित छ,

थप पढ्नुहोस्
टिप्पणी छोड्नुहोस्