Bresser एलसीडी माइक्रोस्कोप 50x-2000x 5MPix

ब्रेकर माइक्रोस्कोप एलसीडी ब्रेकर एलसीडी माइक्रोस्कोप यो एलसीडी माइक्रोस्कोपले धेरै व्यक्तिहरूको साथमा वस्तुहरू हेर्नका लागी सम्भव बनाउँछ उनीहरूको 8,9 सेमी (3,5) ठूलो एलसीडी मनिटरको लागि धन्यवाद। यो दुवैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ

थप पढ्नुहोस्
टिप्पणी छोड्नुहोस्