विशाल, विशाल पहाड, चेक प्रमोदवनमा

गीत

फिर्ता गर्न शीर्ष