ग्रैंड थेफ्ट ओटो GTA 6 PS4 प्लेस्टेशन 4

ग्रैंड थेफ्ट ओटो (जीटीए) को उनको स्टोरेक्स्टिनोच společností डिजिटल ग्रहण, रॉकस्टार उत्तर (डिस्को डीएमए डिजाइन), रॉकस्टार लीड्स एक वीडियोजी स्पोलक्नेस्टार को रॉकस्टार गेम्स को रूप मा छ। साईरी, जेजीजी प्रवीण डीएलएल द्वारा 1996 द्वारा, यो उनको सच्चे रोस्टियरिजियहरुको लागि छ। डीएल

थप पढ्नुहोस्
टिप्पणी छोड्नुहोस्