विशाल, विशाल पहाड, चेक प्रमोदवनमा

एलन वाकर

  • एलन वाकर - फिट भयो - पियानो मेलोडी थप पढ्नुहोस्>

    एलन वाकर - फिट भयो - पियानो मेलोडी

    फा # 4 फा # 4 फा # 4, एक # 4 डी # 5, डी # 5, डी # 5 सी # 5, एक # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4, F4, F4, F4, F4 फा # 4 फा # 4 फा # 4 फा # 4 फा # 4 फा # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4 डी # 5, डी # 5, डी # 5, डी # 5, डी # 5, डी # 5, डी # 5 सी # 5, एक # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4, एक # 4, 4 एक #, एक # 4, 4 एक #, एक # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, एफ # 4, 4 फा #, एफ # 4, [...]

फिर्ता गर्न शीर्ष