वेस्टमिन्मि बुखार

Zapadonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: पश्चिम नील बुखार) को रूप मा, यस प्रकार को फ्लूसेवा (रडना flaviviridae) को रूप मा भाइरस západonilský भाइरस। यो एक प्रकार को एस्प्टोमेटिकी को रूप मा छ। Inkubační doba

थप पढ्नुहोस्