जेंनिफेर लोपेज

जेनिफर लोपेज जेनिफर लिन लोपेज (* 24। सिक्योरिटी 1969 न्यूयर्क, प्रेमी जेनिफर लोपेजोव) को रूप मा एक अमेरिकी, जेपेरिवका, माडी एनबीवीएचको एक टेलिभिजन जेएनएएमए ले जेडब्लू जेडब्लू। Na filmovem poli

थप पढ्नुहोस्