बारको संगीत

यसैले हामी 1600 लाई 1750 लाई जाने को लागी को रूप मा छ। Jedn se sešak pouze o orientační vymezení। Původ Termín baroko, यस डीलर को सबै प्रस्तावों, र अधिक पढें

थप पढ्नुहोस्