डीप लर्नि machine मेशिन लर्निंग एल्गोरिदमको एक वर्ग हो जुन कच्चा इनपुटबाट क्रमिक रूपमा उच्च स्तर सुविधाहरू निकाल्न बहु तहहरू प्रयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, छवि प्रसंस्करणमा, कम तहहरूले किनारहरू पहिचान गर्न सक्दछ, जबकि उच्च तहहरूले मानवसँग सान्दर्भिक अवधारणाहरू पहिचान गर्न सक्दछ जस्तो कि अंक वा अक्षर वा अनुहारहरू।
फिर्ता शीर्ष