TensorFlow

TensorFlow - Tensorflow.org - यस सफ्टवेयर को डेटा ग्राफ ग्राफिक्स को उपयोग गर्न को लागी Googlu प्रो numerické výpočty pomocí। Může posloužit k výzkumům, यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु, यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु। Systém

थप पढ्नुहोस्
टिप्पणी छोड्नुहोस्