मिसिन प्रशिक्षण
2019
गहिरो अध्ययन
2019
पाइथन प्रोग्रामिंग
2019
TensorFlow
2019
केरास
2019
कुराको इन्टरनेट
2019
फिर्ता शीर्ष