Avant-garde संगीत भनेको संगीत हो जुन प्रयोग वा नवाचारको अगाडीको क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको हो, "avant-garde" शब्दको साथ "अवन्त-बार्गे" शब्दको रूपमा आलोचनात्मक अवधारणाको आधारभूत सिद्धान्तहरू, अद्वितीय वा मूल तत्वहरूको पक्षमा स्थितिको अस्वीकार , र जानबूझकर चुनौतीपूर्ण वा विवाहित दर्शकहरुको विचार।

कुनै उत्पादनहरु तपाईँको चयन मिल्ने भेटिएन।