हास्य संगीत भनेको प्रकृतिमा हास्य वा हास्य हो जुन संगीत, विभिन्न प्रकारका संगीत शैलियों समावेश गर्दछ। कमेडी संगीत को लोकप्रिय प्रकार मा परेडी संगीत, नवीन गीत, कमेडी रक र कमेडी हिप हप समावेश छ। बो बर्नमहम र टिम हककिन्सका केही कमेडीहरू, अधिक पारंपरिक मजाक गर्ने तरिकाहरूसँग स्ट्यान्ड-अपमा गीतहरू प्रयोग गर्छन्, जबकि "अजीब अल" यांकोभिक र लिली डिकी जस्ता अरूहरू, पूर्ण रूपमा कमेडी संगीतको रूपमा मात्र एकमात्र माध्यमको रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। हास्य।

कुनै उत्पादनहरु तपाईँको चयन मिल्ने भेटिएन।