लोक संगीतले परम्परागत लोक संगीत समावेश गर्दछ र यो शैलीले 20 शताब्दीको लोक पुनरुत्थानको समयमा यो विकसित गरेको छ। केही प्रकारका लोक संगीतलाई विश्व संगीत भनिन्छ। परम्परागत लोक संगीत को तरिका मा परिभाषित गरिएको छ: संगीत को मौखिक रूप देखि, अज्ञात कम्पोजर संग संगीत, वा एक लंबी अवधि मा कस्टम द्वारा प्रदर्शन गरिएको संगीत। यो व्यावसायिक र शास्त्रीय शैलियहरुको साथ विपरित भएको छ। शब्द 19 शताब्दीमा उत्पन्न भएको छ, तर लोक संगीत त्यस पछि फैलिएको छ।

कुनै उत्पादनहरु तपाईँको चयन मिल्ने भेटिएन।