अरबी संगीत (अरबी: अल्موسيقى العربية - अल-एलसी: अल-मुस्का अल-अरिबाया) सबै अरबी बोल्ने देशहरूको संगीत हो जुन यसको विभिन्न संगीत शैली र शैलीहरू छन्। अरबी देशहरूमा संगीतको धेरै शैलीहरू छन् र धेरै भाषाहरू छन्; प्रत्येक देशको आफ्नै परम्परागत संगीत छ। अरबी संगीतसँग धेरै अन्य क्षेत्रीय संगीत शैली र शैलीहरूसँग अन्तरक्रियाको एक लामो इतिहास छ। यसले आजकल सबै विश्वका सबै संगीतहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जसले विश्व संसारलाई बनाउँछ, सबै 22 बताउँछ।

कुनै उत्पादनहरु तपाईँको चयन मिल्ने भेटिएन।